Her er det viktig med faglig hjelp helt fra starten om sluttresultatet skal bli optimalt.